Navigace

Obsah

Seznam příloh.

D1.01-01 Podélný profil - stoka A

D1.01-02 Podélný profil - stoka A-1.

D1.01-03 Podélný profil - stoka A-2.

D1.01-04 Podélný profil - stoka A-2-1, A-2-2, A-2-3, A2-4, A-2-5.

D1.01-05 Podélný profil - stoka A-3, A-4.

D1.01-06 Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí.

D1.01-07 Vzorová kanalizační šachta.

D1.01-08 Výpis prefabrikovaných šachet.

D1.01-09 Vzorový výkres obnovy komunikace.

 

D1.02-01 Vzorová kanalizační přípojka.

D1.02-02 Vzorová revizní šachta na přípojce.)

D1.02-03 Vzorový řez uložení potrubí přípojek.

 

D1.03-01 Situace čistírny odpadních vod.

D1.03-02 Řezy areálem čistírny odpadních vod.

D1.03-03 Výkopový plán.

D1.03-04 Půdorys spodní stavby - 1.PP.

D1.03-05 Půdorys přízemí - 1.NP.

D1.03-06 Řezy objektem A-A, B-B.

D1.03-07 Strop 1.PP - zátěžové schéma - výkres tvaru.

D1.03-08 Pozední věnec a štít - výkres tvaru.

D1.03-09 Půdorys krovu.

D1.03-10 Půdorys střechy.

D1.03-11 Pohledy.

D1.03-12 Provádění podlahy 1.NP.

D1.03-13 třešní zateplovací šablony - det.D1, D2, D3.

D1.03-14Tabulka výrobků PSV.

D1.03-15 Tabulka složených konstrukcí.

D1.03-16 ZI - vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace.

D1.03-17 Výkres tvaru dna a stěn monobloku - 1.PP.

D1.03-18 Výkres tvaru a schématický výkres výztuže.

D1.03-19 Čerpací stanice.

 

D1.04-01 Podrobná_situace_komunikace.

D1.04-02 Vzorové_příčné_řezy.

D1.04-03 Podélný_profil_komunikace.

D1.04-04 Charakteristické_příčné_řezy.

D1.04-05 Vytyčovací_výkres.

D1.04-06 Odvodnění_uliční_vpust.

 

D1.05-01 Podélný profil vodovodní přípojky.

D1.05-02 Kladečské schéma vodovodní přípojky.

D1.05-03 Vodoměrná šachta.

D1.05-04 Vzorový řez uložení vodovodního potrubí.

 

D1.06-01Vzorový řez uložení přípojky NN.

 

D1.07-02 Podélný profil odtoku z ČOV.

D1.07-03 Podélný profil obtoku ČOV.

D1.07-04 Měrný objekt.

D1.07-05 Výpis prefabrikovaných šachet.

 

D2_01_01_Technická zpráva strojní ČOV Holašovice - DPS.pdf (1.2 MB)

D2_01_02_Technologické schéma ČOV Holašovice - DPS.pdf (993.64 kB)

D2_01_03_Vystrojení čerpací stanice - půdorys,řez ČOV Holašovice - DPS.

D2_01_04_Vystrojení objektu ČOV - půdorys spodní stavby - 1PP.pdf (899.68 kB)

D2_01_05_Vystrojení objektu ČOV - půdorys přízemí - 1NP.pdf (791.79 kB)

D2_01_06_Vystrojení objektu ČOV - řez A-A.pdf (697.12 kB)

D2_01_07_Vystrojení objektu ČOV - řez B-B, řez C-C.pdf (791.34 kB)

D2_01_Seznam příloh ČOV Holašovice.pdf (165.37 kB)

desky.pdf (384.57 kB)

PS-01 Seznam strojů a zařízení.pdf (327.55 kB)

Titulní_stránka.pdf (404.09 kB)