Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 •     Dokumentace stavebních objektů

Seznam příloh

 

 • SO-01 Kanalizace oddílná -splašková

D1.01-01 Podélný profil Stoka A

D1.01-02 Podélný profil Stoka B

D1.01-03 Podélný profil Stoka B-1

D1.01-04 Podélný profil Stoka B-2

D1.01-05 Podélný profil Stoka B-2-1

D1.01-06 Podélný profil Stoka B-3

D1.01-07 Uložení kanalizace podél vodního toku

D1.01-08 Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí

D1.01-09 Vzorová kanalizační šachta

D1.01-10 Výpis prefabrikovaných šachet

 D1.01-11Vzorový výkres obnovy komunikace

 

 • SO-02 Přípojky kanalizace splašková

D1.02-01 Vzorová kanalizační přípojka

D1.02-02 Vzorová revizní šachta na přípojce

 D1.02-03Vzorový řez uložení potrubí přípojek

 

 • SO-03 Čistírna odpadních vod

D1.03-01 Situace čistírny odpadních vod

D1.03-02 Řezy areálem čistírny odpadních vod

D1.03-03 Výkopový plán

D1.03-04 Půdorys spodní stavby 

D1.03-05 Půdorys přízemí  

D1.03-06 Řezy objektem A-A, B-B.

D1.03-07 Strop 1.PP - zátěžové schéma - výkres tvaru

D1.03-08 Pozední věnec a štít - výkres tvaru.

D1.03-09 Půdorys krovu.

D1.03-10 Půdorys střechy.

D1.03-11 Pohledy

D1.03-12 Provádění podlahy 1.NP

D1.03-13 Střešní zateplovací šablony - det.D1, D2, D3.

D1.03-14 Tabulka výrobků PSV
D1.03-15 Tabulka složených konstrukcí.

D1.03-16 ZI - vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace.

D1.03-17 Výkres tvaru dna a stěn monobloku - 1.PP.

D1.03-18 Výkres tvaru a schématický výkres výztuže.

D1.03-19 Čerpací stanice.

D1.03-20 Podélný profil nové chráničky pro metalický kabel

D1.03-21 Vzorový řez uložení chráničky sdělovacího kabelu

 

 • SO-04 Příjezdová komunikace ČOV

D1.04-01 Podrobná_situace_komunikace

D1.04-02 Vzorové_příčné_řezy.

D1.04-03 Podélný_profil_komunikace.

D1.04-04 Charakteristické_příčné_řezy.

D1.04-05 Vytyčovací_výkres.

D1.04-06 Odvodnění_uliční vpust.

 

 • SO-05 Vodovodní přípojka pro ČOV

D1.05-01 Podélný profil prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky.

D1.05-02 Kladečské schéma prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky.

D1.05-03 Vodoměrná šachta.

D1.05-04 Vzorové napojení hydrantu.

D1.05-05 Vzorový řez uložení vodovodního potrubí.

 

 • SO-06 Přípojka NN pro ČOV

D1.06-01 Vzorový řez uložení přípojky NN.

 

 • SI-07 Odtok z ČOV

D1.07-01 Podélný profil odtoku z ČOV.

D1.07-02 Podélný profil obtoku ČOV.

D1.07-03 Měrný objekt.

D1.07-04 Výústní objekt.

D1.07-05 Výpis prefabrikovaných šachet

plot.log

 • Dokumentace technických a technologických zařízení

D2.01-01 Technologické schéma ČOV Jankov - DPS.

D2.01-02Technická zpráva strojní ČOV Jankov - DPS.

D2.01-03 Vystrojení čerpací stanice - půdorys, řez

D2.01-04 Vystrojení objektu ČOV - půdorys spodní stavby - 1PP.

D2-01-05 Vystrojení objektu ČOV - půdorys přízemí - 1NP.

D2.01-06 Vystrojení objektu ČOV - řez A-A.

D2 01-07 Vystrojení objektu ČOV - řez B-B, řez C-C.

D2.01 Seznam příloh ČOV Jankov.

desky.

PS-01 Seznam strojů a zařízení.

Titulní_stránka.